Starszy wychowawca koordynator

Historyczna kadra Domu Dziecka nr 1 - Dyrektorzy