O nas

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 w Warszawie jest jednostką samorządową m.st. Warszawy, utworzoną Uchwałą NR LV/1376/2017 Rady m.st. Warszawy, z dnia 21 września 2017 r.

Od 1 sierpnia 2020 roku, zapewniamy wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną, szesnastu jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy. Są to:

 1. Dom Dziecka Nr 1 ,,Nasz Dom” im. Maryny Falskiej, z siedzibą przy al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa,
 2. Dom Dziecka Nr 2 im. dr Janusza Korczaka, z siedzibą przy ul. Jaktorowskiej 6, 01-202 Warszawa,
 3. Dom Dziecka Nr 16, z siedzibą przy ul. Międzyparkowej 5,  00-208 Warszawie,
 4. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny ,,Koło”, z siedzibą przy ul. Barcickiej 2, 01-807 Warszawa,
 5. Placówka opiekuńczo-wychowawczej „Tęcza” z siedzibą przy ul. Racławickiej 17 m. 3, 02-601 Warszawa,
 6. Placówka opiekuńczo-wychowawczej „Kwadrat” z siedzibą przy ul. Mickiewicza 65 m. 2, 01-625 Warszawa,
 7. Placówka opiekuńczo-wychowawczej „Pszczółki” z siedzibą przy ul. Mickiewicza 27 m. 124, 01-562 Warszawa,
 8. Placówka opiekuńczo-wychowawczej „Słoneczna ekipa” z siedzibą przy ul. Lipskiej 14 m. 6, 03-904 Warszawa,
 9. Placówka opiekuńczo-wychowawczej „Domino” z siedzibą przy ul. Racławickiej 17 m. 4, 02-601 Warszawa,
 10. Placówka opiekuńczo-wychowawczej „Kameralna Grupa Usamodzielnienia” z siedzibą przy ul. Wrzeciono 30 m. 1 / 2, 01-963 Warszawa,
 11. Placówka opiekuńczo-wychowawczej „Radosna” z siedzibą przy ul. Ogrodowej 10/26 m 10, 00-896 Warszawa,
 12. Placówka opiekuńczo-wychowawczej „Zielona” z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 6 m. 26, 00-649 Warszawa,
 13. Placówka opiekuńczo-wychowawczej „Nowa Ogrodowa” z siedzibą przy ul. Ogrodowej 13/29 m 1, 00-893 Warszawa,
 14. Placówka opiekuńczo-wychowawczej „Zielona dolina” z siedzibą przy ul. Szczotkarskiej 19, 01-349 Warszawa,
 15. Placówka opiekuńczo-wychowawczej „Słoneczka” z siedzibą przy ul. M. Wolfkego 20 m. 2, 01-494 Warszawa,
 16. Placówka opiekuńczo-wychowawczej „Mega Mocni” z siedzibą przy ul. Płockiej 31 m. 10, 01-231 Warszawa.

Szczegółową organizację pracy oraz zasady funkcjonowania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2, określa Regulamin Organizacyjny, a nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy Biura Pomocy i Projektów Społecznych.