Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"

ul. Ogrodowa 13/29 m. 1

00-893 Warszawa