Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"

ul. Mickiewicza 27 m. 124

01-562 Warszawa