Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"

ul. Lipska 14 m. 6

03-904 Warszawa