Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"

ul. Racławicka 17 m. 3

02-601 Warszawa