Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"

ul. Szczotkarska 19

01-382 Warszawa