Przy Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”, funkcjonuje Stowarzyszenie Byłych Wychowanków Domu Dziecka nr 3, im.: „Dziecka Warszawy”. Stowarzyszenie zajmuje się głównie pomocą prawną, finansową i doraźną, w stosunku do wychowanków opuszczających Ośrodek.

15 marca 1986 roku, odbył się pierwszy w dziejach Domu Dziecka Nr 3, Zjazd Byłych Wychowanków.
W chwili obecnej, Urodziny Domu obchodzone są corocznie, a zjazdy byłych wychowanków odbywają się co cztery lata.  W 1987 roku zapadła decyzja o utworzeniu Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Państwowego Domu Dziecka Nr 3 im. "Dziecka Warszawy". Dzięki staraniom pierwszego prezesa Stowarzyszenia, w 1988 roku, Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną.
Obecnym prezesem Stowarzyszenia jest pani Wanda Raszuk - była wychowanka, pamiętająca okres pobytu na Okęciu.

Coroczne, wrześniowe spotkania byłych wychowanków, pozwalają im powspominać miniony czas oglądając księgi pamiątkowe, podzielić się opowieściami o kolejach ich losów, porozmawiać o tych, którzy już odeszli, ale też poznać dzień dzisiejszy domu.