Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne: ADM-271/2/1/18
2018-10-17

Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do obiektów Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 2 w Warszawie
znak sprawy: ADM-271/2/1/18 Data ogłoszenia: 17/10/2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ17-10-2018-1

Formularz

Formularz Cenowy

Sprostowanie

Do wykonawców

Modyfikacja treści Formularza cenowego - 14.11.2018

pismo - zmiana SIWZ z dnia 19.11.2018 r.

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z informacją o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia