"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
Janusz Korczak

Lorem ipsum
O nas

 

 

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 w Warszawie jest jednostką samorządową m.st. Warszawy, utworzoną Uchwałą NR LV/1376/2017 Rady m.st. Warszawy, z dnia 21 września 2017 r.

Od 1 lipca 2018 roku, zapewniamy wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną, czterem jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy. Są to:

  1. Dom Dziecka Nr 1 ,,Nasz Dom” im. Maryny Falskiej, przy Al. Zjednoczenia 34 w Warszawie
  2. Dom Dziecka Nr 2 im. dr Janusza Korczaka, przy ul. Jaktorowskiej 6 w Warszawie
  3. Dom Dziecka Nr 16, przy ul. Międzyparkowej 5, w Warszawie;
  4. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny ,,Koło”, przy ul. Barcickiej 2, w Warszawie;

Szczegółową organizację pracy oraz zasady funkcjonowania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Nr 2, określa Regulamin Organizacyjny, a nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy Biura Pomocy i Projektów Społecznych.