Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"

ul. Płocka 31 m. 10

01-231 Warszawa