Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"

ul. Mickiewicza 65 m. 2

01-625 Warszawa